5 תשובות
ראו בתגית "הסתרת ip".
מערכת סטיפס
התשובה היא כן, הגלישה באינטרנט תהיה איטית כתוצאה מכך.
שואל השאלה:
אין מצב שהגלישה לא תהיה איטית?
באיזה מהירות אתה גולש ללא החלפת ip?
שואל השאלה:
10kb