2 תשובות
אני! מיום ראשון לשלושה ימים... אבל יש מצב שהוא יתבטל בגלל המלחמה?
שואל השאלה:
לא כי זה רחוק.. כאילו בטילים הרגילים... יש להם יותר הרוכים קיצר לא!
אנונימי