2 תשובות
על מה העבודה?
שואל השאלה:
מחאה חברתית דתית על הגישה ההבדלנית ביהדות