2 תשובות
3000 פרחים
100 אמינות
שנה וחצי ותק
שנה מהחסימה האחרונה (אם הייתה)
גיל 15+

את צריכה לכתוב ב'צור קשר' שאת רוצה להיות נאמנה.
בשביל להיות נאמן צריך שיהיה את התנאים הבאים:
1. צריך להיות מגיל 15 ומעלה.
2. צריך שיהיה לך 100 נקודות אמינות.
3. צריך להשיג 3000 פרחים.
4. צריך וותק של שנה וחצי באתר, ושנה מאז החסימה האחרונה במידה והיתה.
לאחר שיש את כל התנאים האלה, אפשר לפנות לצור קשר או לנאמן בכיר, ולנמק מדוע מגיע לך להיות נאמן, ואם הם יחליטו שמגיע לך, תוכל להיות נאמן.