תשובה אחת
כן, אבל לפי דעתן של המורות האלה, לא... תלוי באיזה בית ספר אתה ובאיזה שכבה אתה לומד.
באותו הנושא: