15 תשובות
מה הקשר
מה הקשר
לא
מה זה קשור?
מה בקשר שיו
שואל השאלה:
כי בתפילת שחרית הם מבקשים שבית המקדש יחזור זאת אומרת מלא קורבנות של חיות וכאלה
אנונימי
לא זה לא קשור. נגיד.. בגן עדן לפני שאדם וחווה חטאו הם אכלו רק מן הצומח והם חיו בהרמוניה עם החיות וחיות לא אכלו חיות אחרות.. כולם אכלו מהטבע.
יש כאלה שלא מסוגלים לאכול את זה, ומפריע להם מה שמפריע מה שקורה בתעשייה, אבל הם לא חולקים על כך שמותר לשחוט בצורה כשרה, ולגדל את הבעלי חיים לא בדרך של התעללות.
אנונימי
בתנך אין בכלל חובה על הקרבת קורבנות או על אכילת בשר אז זה לא סותר וזה לא צביעות
אנונימית
שואל השאלה:
כן יש בתנך חובה על אכילת בשר והקרבת קורבנות, זה נקרא קורבן פסח
אנונימי
רגע, לא היו גם קורבנות של צמחים?
זה לא צביעות
א. גמ' מפורשת שלעם הארץ אסור לאכול בשר שנא' "זאת תורת" ורק מי ששייך בתורה מותר לאכול בשר, כנראה ס"ל שהוא עם הארץ, אבל יותר מזה אני חושב שזה גם מראה שזה לא כ"כ פשוט האכילת בשר וזה רק לאנשים בדרגה מסויימת מותר כי זה לא דבר פשוט לאכול בע"ח
ב. יכול להיות שהם לא מסוגלים מתד עצמם שהם נגעלים מאכילת בע''ח
ג. בתעשיית בשר היום זה גם צב"ח רציני
אנונימי
מה הקשר
לעתיד כולם יהיו צמחוניים - אלפי מקורות שמציעים על כך
לעתיד בבית המקדש לא יהיו קורבנות בשר "מנחת יהודה וירושלים" ( תעשו גוגל מה ההבדל בין קורבן לבין מנחה)
מותר היום לאכול בשר אבל זה לא חובה אז אין קשר לצביעות.
אולי הפוך. שמאלנים שמתהדרים בהומניות מוסריות יתר ואהבת הטבע וכו' שאוכלים בשר זה צביעות