2 תשובות
רק לגבי תרגול אנגלית: ניתן לפנות לחברת אריק כוהן (087478000) ולהזמין את ספר התרגול שלהם הכולל דיסק לתרגול ותשובון. מבחני כניסה לתיכון נשמרים כסוד כמוס, בהתאם לבית הספר אני הייתי לוקחת כמורה פרטי מורה חזק מאותו בית הספר
עדי
אתר לתרגול זמנים
מוטי סעדון