תשובה אחת
פונים לרפד והוא יסייע בהצגת דוגמאות בצבעים שונים וכמובן בעבודה.
מערכת סטיפס