3 תשובות
כן
לא אבל מאז שראיתי אני מחכה לקבל כדי לנסות
לא נשמע לי כל כך הגיוני