3 תשובות
גמר כוכב נולד אף אחד לא יראה תערוץ הזה
בגלל הגמר של כוכב נולד..
זה עבר לחמישי שישי במקום שישי שבת