תשובה אחת
אם אני זוכרת נכון עם המיי פה, תלך לבדיקה או תתייעץ עם הרופא שלך
באותו הנושא: